Jasmine Burchfield
no image
Location: Somerville, MA, USA
University: Austin community college
Major: Film

Jasmine Burchfield

Jasmine M. Burchfield
1107 El Monte
San Antonio, TX 78201
xxx-xxx-xxxx
xxx-xxx-xxxx


Previous Employment
Union Park Apartments
4622 S. Hackberry
San Antonio, TX 78223
xxx-xxx-xxxx
Secretarial assistant and on-site services.

Pok Pok
3226 SE Division St
Portland, OR 97202
xxx-xxx-xxxx
Line cook.

Fogo de Chao
309 E 3rd st
Austin, TX 78701
xxx-xxx-xxxx
Server.

Gusto Italian Kitchen and wine bar
4800 Burnet Rd
Austin, TX 78756
xxx-xxx-xxxx
Line cook.

Halal Arab Restaurant
7975 Fredericksburg Rd #215
San Antonio, TX 78228
(No longer in operation)
Manager.

Education

Austin Community College
1212 Rio Grande St
Austin, TX 78701
Dates Attended: 01/09- 06/10

Edison High School
701 Santa Monica
San Antonio, TX 78212
Dates Attended: 08/98- 01/02

References

Liza Rodimtseva (Sous chef at Gusto)
4800 Burnet
Austin, TX 78756
xxx-xxx-xxxx

Carrie Gonzalez (Asst. Manager at Union Park)
4622 S. HackBerry
San Antonio, TX 78223
xxx-xxx-xxxx

Anastasia Joyner (Seafood Manager at Langenstein’s)
800 Metairie Rd #G
Metairie, LA 70005
xxx-xxx-xxxx

Secretary, restaurant management